'FEDMED' | Stomatolog, chirurg stom., protetyk Ciechanów, Widna 45

23 672 41 19

     

Filia Regimin

Adres:

Regimin 5a 06-461.


Zakres swiadczen:

Świadczenia z zakresu stomatologiii ogólnej w ramach kontraktu z NFZ.


Udostępnianie informacji medycznej:

Zgodnie z Ustawą z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzecznia Praw Pacjenta (Dz. U. 2009 Nr 52 poz. 417 z późn. zm.) wysokość opłaty za udostępnianie dokumentacji medycznej wynosi:

  • za jedną stronę wyciągu lub odpisu dokumentacji medycznej - 8.00 zł
  • za jedną stronę kopii dokumentacjii medycznej - nie może przekraczać 0.80 zł
  • za udostępnianie dokumentacji medycznej na elektronicznym nośniku danych - 1.60 zł